Not Quite presenterar: Epifytiska sällskapet. Våren 2017 planterar sig Epifytiska sällskapet ett tag i Göteborgs botaniska trädgård. Botaniska har indirekt varit sällskapets grogrund en längre tid. Med sina tankerötter fästade bland trädgårdens hus och parker har sällskapet rotat runt i skogar och på ängar, i teorier och processer, i materia och eter, efter kunskap, inspiration och infall.

Epifytiska sällskapet är en påväxt på Not Quite i Dalsland - en plats och ett nätverk för konstnärer, hantverkare och formgivare. 23 av dessa bildade Epifytiska sällskapet för att bilda sig en uppfattning om begreppet epifyt och omsätta det i en utställning.

Denna bildningsresa tog dem bland annat till den majestätiska och epifytmättade Bialowieza-skogen i Polen, Särö Västerskog med guidning bland lavar och mossor, Botaniska med föreläsning med Magnus Neuendorff, och det lokala naturreservatet Bräcke ängar. Parallellt med detta har sällskapets medlemmar studerat och skissat kring begreppet ur sina egna perspektiv.

De fysiska manifestationerna av den här resan är mångfacetterade och vittförgrenade. Verken är formundersökningar, tillblivningskoncept, gestaltade idéer och överförda begrepp. De är utförda i material och format som sträcker sig från halm till järn och från sittmöbler till filmer.

Utställningen pågår från 22 april till 30 september och verken är placerade både i växthusen och utomhus.

Information

Här kan du läsa mer om evenemanget.