Framförallt intresserar sig Peirone för hur verkligheten existerar genom bilden och hur vi i denna bildmässiga aspekt möter oss själva. Det handlar om sken och återkastningar och hur minnen och fantasier, krav och begär, glider över i varandra. I en tid som präglas av sociala medier och en bildkultur som blir alltmer självcentrerad är ett viktigt tema det okontrollerbara, mellanrummet mellan världen och våra tankar om den.

Det här är Julia Peirones första stora separatutställning på museum och på Göteborgs konstmuseum visas ett hundratal verk med fotografi, video, skulptur och måleri.

Information

Här kan du läsa mer.