I sina verk blottlägger Fatmi förtryckande politiska och sociala strukturer och kommenterar några av vår tids mest brännande ämnen. Bland annat lyfter han frågan om yttrandefrihetens hotade ställning idag, genom att dekonstruera ideologiska och religiösa dogmer och utmana dagens skenande konsumtionssamhälle. Han intresserar sig särskilt för konstnärens roll i ett samhälle som hotas av stora politiska och sociala omvälvningar – ett samhälle i kris.

Fatmi liknar utställningen på Göteborgs Konsthall vid en bok. Verken kring det skrivna ordet och dess mångfacetterade karaktär: dess skönhet, våldsamhet och skörhet. I flera verk integrerar han den arabiska kalligrafin, både som språk och mönster. Ordens skönhet och deras kraft att både förena och förgöra löper som en röd tråd genom hans konstnärskap.

 

Guidade visningar varje lördag kl 13.00.        

Information

Här kan du läsa mer.