Änggårdsbergen är känt för sina goda friluftsmöjligheter. Hit tar sig göteborgarna gärna för att vandra, cykla eller fika i naturen. Du tar dig lätt till Änggårdsbergen med kollektivtrafik eller till fots. 

I området hittar du många exempel på typisk västsvensk natur i form av bland annat ljunghed och myrmarker. Änggårdsbergen sträcker sig från Botaniska Trädgården i Göteborg och knyter ihop de gröna parkerna i Göteborgs västra delar med naturområdet Sisjön söder om Mölndal.

Änggårdsbergen breder ut sig över 320 hektar och innehåller så väl dalgångar som branta bergsryggar. I området finns fornminnen, bland annat i form av gravar från bronsåldern. Högst av dessa är ett gravröse och en stensättning där man har utsikt över havet och vid vackert väder kan man se ända till Vinga fyr.