De flesta blomväxter är mer eller mindre beroende av pollinering. Detta gäller också flera av de grödor vi människor använder oss av. Det har uppskattats att ca 30% av det vi äter är tack vare pollinerande insekter och andra djur.

Utan pollinerande insekter – ingen biologisk mångfald. Men ändå minskar antalet insekter drastiskt på jorden. Därför slår Botaniska även i år ett slag för dessa viktiga små liv. Vi kan alla gynna dem genom att plantera rätt växter i våra trädgårdar, och undvika att använda gifter. Att inte klippa hela gräsmattan utan låta en del av den bli äng betyder också mycket för pollinatörerna.

I utställningen Blommor & Bin undersöks det fascinerande samspelet mellan djur och växter.

Vernissage fredag 10 maj kl 16.00 - 18.00.