Sydkorea
Sydkorea är hedersgäst och temaland på Bokmässan 2019. Landets litteratur, utgivning och kultur kommer att presenteras genom flera av Sydkoreas främsta författare. Dessutom firar Sydkorea och Sverige 60 år av diplomatiska relationer nästa år. Samarbetspartners kring satsningen är det koreanska kulturdepartementet, Korean Publishers Association, the Writers Association of Korea och Literature Translation Institute of Korea.

Jämställdhet
1919 röstade Sveriges riksdag igenom allmän och lika rösträtt. Bokmässans temasatsning på jämställdhet tar sitt avstamp i hundraårsjubileet och blickar sedan framåt. En rad internationella författare, journalister och forskare, men också musiker och entreprenörer, kommer att bjudas in till Bokmässan 2019. Redan nu är det klart att den syriska författaren Samar Yazbek gästar Bokmässan.

Med(ie)vetenhet
Samhällsutvecklingen har de senaste decennierna formats av digitaliseringens kraftfulla framfart. Informationsflödet sköljer över oss på ett helt annat sätt än tidigare. Därför är det viktigare än någonsin att alla har förmågan att ta till sig information, sätta den i ett sammanhang samt avgöra om den är korrekt. Särskilt skolans och bibliotekens roll i arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten är avgörande för det demokratiska samhällets utveckling. Under temanamnet Med(ie)vetenhet blir Medie- och informationskunnighet (MIK) ett tema på 2019 års Bokmässa.

All info om biljetter hittar du här

Information

Här kan du läsa mer.