Botaniska trädgården har under många år specialiserat sig på att odla lök- och knölväxter som samlats in från alla världsdelar. Trädgården har idag en mycket stor och värdefull samling, som ständigt växer tack vare fröbyten och nya insamlingsresor.

En stor del av dessa sällsynta skönheter hittar finns i Lökträdgården som har sin främsta säsong under februari-maj då de flesta av växterna blommar. Men mycket av växtmaterialet finns bakom kulisserna och visas bara en gång om året - under denna utställning i växthusen. Växterna byts hela tiden ut för en maximal upplevelse.

Information

Här kan du läsa mer.