Kontakt

Adress: Carl Johans kyrkoplan 1
Hållplats: Såggatan/Chapmans Torg
Telefonnummer: +46(31)7319200
Hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/carl-johans-pastorat/carljohan