European Cities Marketing  (ECM) utgör en plattform för marknadsföring av destinationer inom möten och privatturism genom utbyte av kunskap, bästa praxis och nätverkande.

Green Meeting Industry Council (GMIC) arbetar målmedvetet med att omvandla den globala mötesindustrin genom hållbarhetskoncepten. Den icke vinstdrivande organisationen förser mötesplanerare, leverantörer och anläggningar med pedagogiska resurser för att kunna uppfylla normerna för hållbara möten.

International Congress and Convention Association (ICCA) är en global gemenskap för mötesindustrin. Organisationen representerar specialister inom handhavandet av internationella möten och evenemang.

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) utvecklar svensk mötesindustri genom gemensamma projekt och kunskapsutbyte.