Nedan följer exempel på olika typer av organisationer, samarbeten och aktiviteter som hjälper dig att bidra till lokalsamhället.

Kontakta Göteborg & Co Möten för mer information.