I Göteborg finns det cirka 11 000 hotellrum och varje år görs det omkring 4,5 miljoner övernattningar - så det är klart att hotellens miljöarbete spelar stor roll för klimatet och miljön.

När du väljer att bo på hotell i Göteborg gör du också ett smart miljöval. Mer än 90 procent av hotellen är miljöcertifierade och innehar tredjepartsmärkning som Svanen, Green Key, Svensk miljöbas och/eller ISO 140001.

Kraven för de olika märkningarna skiljer sig åt men gemensamt för alla är att de ställer höga krav på verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete. När du exempelvis väljer ett Svanenmärkt hotell kan du vara säker på att användningen av fossila energikällor är strikt reglerad, att mängden avfall mäts och regleras efter givna gränsvärden och att användningen av kemiska produkter (som exempelvis rengöringsmedel) begränsas. Dessutom förbinder sig hotellen att kontinuerligt utbilda sin personal i miljöarbetet. Bryter verksamheten mot miljömärkningens regler förlorar det sin märkning. Att miljömärkning är en viktig konkurrensfördel fungerar som en ytterligare garanti för att hotellen tar sitt hållbarhetsarbete på största allvar.

Hotellkedjan Scandic är ett bra exempel på företag som arbetar målmedvetet med hållbarhet. Mellan åren 1996 och 2013 minskade kedjan sin vattenförbrukning med 21 %, sin energiförbrukning med 24 % och sina koldioxidutsläpp med 65 %. Bland annat var Scandic först med konceptet ”häng-upp-handduken-om-du-vill-använda-den-igen”. Något som blivit standard på hotell över hela världen.

Ett annat exempel från mötesindustrin är Svenska Mässan som också driver Hotel Gothia Towers. Här har man bland annat satsat på vindkraft vilket resulterat i att man lyckats sänka hela anläggningens CO2-utsläpp med över 2000 ton/år.

Ofta är det de små insatserna som tillsammans gör stor skillnad. Exempelvis kan du som konsument spara 66 % växthusgaser bara genom att välja ekologiskt kaffe (källa: Naturskyddsföreningen). Tillsammans med alla de stora miljöinsatser som Göteborgs hotell väljer att göra kan du vara med och göra en positiv insats för miljön. Bara genom att bo och sova gott.