Göteborg Landvetter flygplats – en klimatneutral flygplats

Det är alltid bättre att välja tåg än flyg men om du anländer till Göteborg luftvägen är det bra att veta att Göteborg Landvetter Flygplats är en av Europas bästa ur miljösynpunkt och att den är certifierad på Airport Carbon Accreditations högsta nivå (3+).

Göteborg Landvetter Flygplats arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor på många sätt; all el på flygplatsen är förnybar, ett av parkeringshusen drivs av solceller och värme produceras av biobränslepannor som distribueras via ett fjärrvärmesystem. För att minska energiförbrukningen finns rörelsesensorer installerade. Det finns också laddningsstolpar för elfordon och flygplatsens egna fordon har bytts ut för att säkra bästa miljöklass.

För att minska utsläppen av växthusgaserna arbetar man också med att förkorta flygvägarna för att flygmotorerna ska användas så lite som möjligt. Moderna plan premieras då de genererar mindre utsläpp. Startavgiften för flygplanen blir lägre ju mindre utsläpp av kväveoxider och kolväten flygplanet har.

Flygbuss mer än halverar dina utsläpp

Flygbussen från Landvetter avgår var 15:e minut och stannar på ett flertal centralt belägna hållplatser i Göteborg. På en 30 kilometer lång sträcka är energikonsumtionen per person 7,3 kWh för buss och 17 kWh för bil.

Cirka 75 procent av flygbussarna drivs idag med 100 procent RME som är ett biobränsle producerat av raps. De bussar som körs på diesel har också en andel RME i tankarna.  Samtliga bussar är försedda med ramp samt rullstols- och barnvagnsplats.

Tåg – Snabbt, smidigt och hållbart

Göteborg har goda tågförbindelser och du reser hit från de tre huvudstäderna Oslo, Stockholm och Köpenhamn på bara ett par timmar. Resor med SJ:s tåg är energieffektiva och ger låga utsläpp. SJ köper 100 procent förnybar el från vatten och vind till att driva tågen, och alla resor med SJ är sedan 1994 märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Mellan Göteborg och Stockholm kan du också resa med snabbtåget MTR Express som har en av Sveriges mest energisnåla tågtyper.

Färjor – Miljöcertifierade resor och centrala terminaler

Med Stena Lines fartyg kan du resa till Göteborg från Danmark och Tyskland. Bolagets terminaler i Göteborg ligger väldigt centralt vilket gör det enkelt att fortsätta resan kollektivt inom staden med färja, spårvagn eller buss. Stena Lines fartyg samt hamnarna i Göteborg är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Göteborgs Hamn mottog år 2011 Sustainable Shipping Award “Regional Environmental Protection Contribution”. Hamnen var också först i världen med elanslutning av fartyg vid kaj.

Buss – Flera miljöcertifierade aktörer

Att ta bussen till Göteborg från exempelvis Oslo eller Köpenhamn är också ett bra beslut ur hållbarhetssynpunkt. Både Swebus Express och Nettbuss Bus4You är märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Karta för el-drivna fordon

För dig som reser till Göteborg med ett eldrivet fordon finns det laddningsstolpar längs vägen i såväl Sverige som Europa. Du hittar dem enkelt via Teslas destinationskarta eller genom Eniros karttjänst som visar laddstationer i realtid där användaren kan se om en laddstation är i drift och om det finns lediga uttag.

Även Göteborg Energi visar var i Sverige du kan ladda ditt fordon.

I Göteborg

Gå och cykla

I Göteborg ligger det mesta inom promenad- eller cykelavstånd och staden driver ett populärt cykelsystem kallat Styr & Ställ med 1000 hyrcyklar uppställda på 69 stationer som ligger med mellan 300 och 500 meters mellanrum. Cyklarna är billiga och enkla att använda och du kan lämna din cykel på vilken station du vill. Du kan alltså plocka upp en cykel utanför hotellet, cykla till möteslokalen, och lämna cykeln på närmsta station.

Kollektivtrafik

Varje dag görs det närmare  950 000 resor med kollektivtrafiken i Västra Götaland. Cirka 94 procent av personkilometrarna utfördes med förnybar energi under 2016.

Göteborgs kollektivtrafik består av ett stort buss-, spårvagns- och färjenät. För att ta sig längre finns pendeltåg och expressbussar till kranskommunerna. Spårvagnarna drivs av el och genererar därmed inga koldioxidutsläpp. Av de 2800 bussarna i flottan drivs 25 procent av fordonen med biogas, etanol, bio-diesel/RME eller förnybar el. Elen är märkt med ”Bra Miljöval” och består endast av förnyelsebara energikällor.

ElectriCity – framtidens bussar rullar i Göteborg

I Göteborg pågår just nu ElectriCity – ett spännande samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. På linje 55 kan du åka med tysta, avgasfria bussar som hämtar upp passagerare inomhus och drivs med förnybar el.

Assistans och tillgänglighet i kollektivtrafiken

För ökad tillgänglighet i trafiken finns bland annat reseinstruktörer som kan hjälpa till och det går att beställa kostnadsfri ledsagning om man reser med Västtrafik. I appen Reseplaneraren kan man planera sin resa med olika tillgänglighetskrav, som till exempel plats för rullstol eller inre hållplatsutrop.

Göteborgs Centralstation är tillgänglig för alla och det går att få ledsagning. Här hittar du mer information kring ledsagning, mötesplatser, ledstråk med mera.

Taxi

De två stora taxibolagen i Göteborg, Taxi Göteborg och Taxi Kurir, är båda certifierade enligt olika miljöledningssystem. Taxi Göteborg innehar certifieringen Säker Grön Taxi, vilket är utformat av Svenska Taxiförbundet och kan beskrivas som ett ISO för taxibilar. Förarna är utbildade i Eco Drive vilket i genomsnitt minskar utsläppen med 13 procent. Taxi Kurir har skapat certifieringen Kurir Quality vilket är ett fullt ISO-certifierbart system som motsvarar Säker Grön Taxi. Deras fordonsflotta består till 85 procent av miljöfordon.

El-bil, här laddar du ditt fordon

I Göteborg kan du ladda ditt eldrivna fordon genom någon av de många laddstolparna.

Även Tesla har laddstolpar för eldrivna fordon på Avalon Hotel och Gothia Towers.