Möten och evenemang

ISO 20121 - ledningssystem för hållbarhet vid evenemang

ISO 20121 ger ett systematiskt stöd för hållbarhetsarbetet vid allt från idrottsevenemang och konserter till mässor, konferenser och kongresser. ISO 20121 är en standard och ett ledningssystem som hjälper att organisera hållbarhetsarbetet på ett effektivt sätt. ISO 20121 väger in ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

Miljödiplomerat event Svensk Miljöbas

Miljödiplomering av event är Svensk Miljöbas metod för arrangörer att arbeta systematiskt med hållbara event. Miljödiplomeringen är en checklistebaserad standard som bygger på ett antal obligatoriska moment och att eventet uppfyller minst 75% av en praktisk åtgärdslista. Tyngdpunkten ligger på miljömässiga åtgärder men även sociala åtgärder omfattas av kraven. 

Miljömärkt Event

Miljömärkt Event är Håll Sverige Rents utmärkelse för arrangörer som aktivt arbetar med att minska sin miljöbelastning. Miljömärkningen Miljömärkt Event är checklistebaserad och syftar till att ge arrangörer en struktur för sitt miljöarbete. Eventarrangörens ansökan granskas och vid godkänd ansökan erhålls diplom. Fokus ligger på miljömässiga åtgärder.

Restaurang och kafé

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln – från vagga till grav. Hotell-, restaurang-, och konferensverksamhet kan erhålla Svanen-märkningen som ställer hårda klimat- och miljökrav men också krav på funktion och kvalitet. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten ha ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och bland annat klara ett antal gränsvärden.

KRAV 

KRAV verkar för en ökad ekologisk produktion och konsumtion genom att erbjuda certifiering av såväl livsmedel som verksamheter. Märket innebär odling utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel, god djurhållning och producenters sociala ansvar. Restauranger kan KRAV-certifieras med en, två eller tre stjärnor beroende på hur stor del godkända råvaror som används i maten. 

Miljödiplomering Svensk Miljöbas

Miljödiplomeringen är ett miljöledningssystem som utgår från Svensk Miljöbas kravstandard och är i första hand anpassad för små och medelstora verksamheter.  Miljödiplomeringen är en checklistebaserad standard som bygger på ett antal obligatoriska moment och att eventet uppfyller minst 75 % av en praktisk åtgärdslista. Särskilt anpassade checklistor finns för hotell och restaurang.  Tyngdpunkten ligger på miljömässiga åtgärder men även sociala åtgärder omfattas av kraven. 

Hållbara restauranger 

Hållbara Restauranger är ett nätverk och ett åtagande att verka för en hållbar restaurangnäring. Restauranger tillsammans med leverantörer, offentliga verksamheter och branschorganisationer ingår i nätverket. Grundläggande i Hållbara Restaurangers manifest och verksamheternas systematiska hållbarhetsarbete är kunskap, kommunikation och transparens.

Hotell/boende

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning och granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln – från vagga till grav. Hotell-, restaurang-, och konferensverksamhet kan erhålla Svanen-märkningen som ställer hårda klimat- och miljökrav men också krav på funktion och kvalitet. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten ha ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och bland annat klara ett antal gränsvärden.

Miljödiplomering Svensk Miljöbas

Miljödiplomeringen är ett miljöledningssystem som utgår från Svensk Miljöbas kravstandard och är i första hand anpassad för små och medelstora verksamheter. Miljödiplomeringen är en checklistebaserad standard som bygger på ett antal obligatoriska moment och att eventet uppfyller minst 75% av en praktisk åtgärdslista. Särskilt anpassade checklistor finns för hotell och restaurang.   Tyngdpunkten ligger på miljömässiga åtgärder men även sociala åtgärder omfattas av kraven. 

Green Globe 

Ett av de internationellt mest välkända märkena inom hållbar turism. För flygbolag, hotell och researrangörer som jobbar med att minska utsläpp, skydda vattendrag och ekosystem, bli mer energisnåla och uppmärksamma sociala och kulturella effekter som turismen kan ha. 

Green Key

Green Key är en internationell märkning för logi- eller konferensanläggningar. Märkningen innebär ett aktivt arbete med att minimera sin miljöpåverkan genom att uppfylla ett antal kriterier. 

ISO 14001, ISO 20121 

ISO 14001 och 20121 är internationella standarder för miljöledning respektive för hållbarhet vid evenemang. Standarderna är uppbyggda som ledningssystem och därmed flexibla utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. ISO 14001 är ett miljöledningssystem och ISO 20121 är ett ledningssystem för hållbarhet vid events som också lämpar sig för kongressanläggningar.

Transporter

Bra Miljöval 

Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärke. Idag finns kriterier för bland annat el-enerig, persontransporter, godstransporter, papper, textilier och livsmedelsbutiker. Exempelvis SJ, Swebus och Nettbuss Bus4You är märkta med Bra Miljöval.

Grön taxi 

Grön taxi är ett miljöledningssystem som är skräddarsytt för taxibranschen och bygger på den internationella standarden ISO14001. Används för att säkerställa en ständig minskning av den miljöpåverkan som man utsätter omgivningen för.

Livsmedel

KRAV

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. 

EU Ekologiskt 

EU:s märke för ekologiska produkter. För att få märka en produkt krävs bland annat att produkten innehåller minst 95 % ekologiska ingredienser och att produktionen är kontrollerad av ett godkänt kontrollorgan.

MSC - Marine Stewardship Council

MSC är en internationell organisation som arbetar för miljömärkning av fisk och skaldjur. Miljömärket visar att fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fångats med minimal inverkan på havsmiljön. 

ASC -  Aquaculture Stewardship Council

ASC grundades 2010 och är en internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. I Sverige finns bland annat ASC-märkt pangasius, tilapia, lax och tropisk jätteräka. ASC granskar miljö- och sociala aspekter i fisk- och skaldjursodlingar så att de ska vara ansvarsfulla. 

Fairtrade 

Fairtrade är en etisk märkning för såväl livsmedel som andra produkter. Fairtrade syftar till att motverka fattigdom, barnarbete och diskriminering, förbättra arbets- och livsvillkor för odlare och anställda samt bidra till utvecklingen av lokalsamhället. 

Rainforest Alliance 

Standard som kombinerar socialt ansvar och miljö. Certifierar och utbildar odlare för att kunna öka sin odling och därmed öka intäkter, minska fattigdom och motverka barnarbete.

UTZ 

Standard och etisk märkning för kakao, kaffe och te. Märkningen ställer krav på såväl sociala aspekter som miljö och matsäkerhet. 

Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är en certifiering för svensk mat och blommor. Certifieringen visar en hög livsmedelskvalitet, god djuromsorg och ökad miljöhänsyn. Produkter med Svenskt Sigill är fria från GMO och det går att spåra vilken gård råvarorna kommer från.