Nya dörrar öppnas inom mötesindustrin och ni får ta del av affärer som genereras av våra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter som syftar till att marknadsföra och utveckla mötesstaden Göteborg.

 • Fördelar och möjligheter
 • Marknadsföring/försäljning
 • Rekommendation av ert företag vid mötesförfrågningar.
 • Förmedling av förfrågningar och leads till, i första hand, lokalt baserade medlemsföretag.
 • Exponering i t.ex. anbud, broschyrer och webb.
 • Representation eller medverkan vid säljresor, mässor och workshops.
 • Medverkan vid site visits.
 • Exponering av destinationen i fackpress.
 • Samannonsering.
 • Påverkansmöjlighet vid övriga marknadsföringsaktiviteter.

Information

 • Kvartalsvis utskick av information om beslutade kommande möten.
 • Kvartalsvis nyhetsbrev.
 • Göteborgsmaterial i form av broschyrer, bilder m.m.

Nätverk

 • Exklusiva nätverksmöjligheter med andra medlemmar och mötesambassadörer genom Göteborg & Co Mötens medlemsträffar.
 • Kontaktförmedling genom Göteborg & Co Mötens breda nätverk; lokalt, nationellt och internationellt.

Assistans, råd och stöd

 • Kunskapsförmedling och stöd till medlemmars egen verksamhet exempelvis vid DMC-träffar och medlemsträffar.
 • Göteborg & Co Möten som bollplank.

Specifikt för mötesarrangörer

 • För PCO-företag och för DMC-företag sker en neutral upphandlingsprocess av beslutade möten.

Vem kan bli medlem?

Företaget ska bedriva mötesrelaterad verksamhet i Västsverige. Företaget ska också tillhandahålla material och hemsida på engelska samt ha dokumenterad branscherfarenhet.
Exempel på mötesrelaterad verksamhet:

 • PCO eller DMC. Se not *
 • Aktivitetsbolag
 • Möteslokal
 • Logi
 • Festlokal
 • Restaurang
 • Transportör

Not *
För PCO och DMC gäller också:

 • Incoming ska ingå i verksamheten.
 • Företaget ska ha ett eget internationellt nätverk.