Datum

Möten (M)/Mässor (F)

Anläggning

Antal deltagare

       

2020

         

Januari

         
3 6 F MyDOG Svenska Mässan  
15 18 F Automässan Svenska Mässan  
24 26 M BSA-kongress - gastrointestinal disease liver and pancreas Clarion Hotel Post  
31 9 feb. F Båtmässan Svenska Mässan  
           
Februari          
20 23 F Eurohorse 2020 Svenska Mässan  
28 1 mars F Passion för mat Åbymässan  
           
Mars          
3 5 M D-Congress Svenska Mässan 2000
10 13 M Underhåll 2020 Svenska Mässan  
11 13 M Svenska Psykatrikongressen Svenska Mässan 850
17 18 M Nordiska Skolledarkongressen Svenska Mässan 1750
17 19 F Träffpunkt Idrott/IDA/Bad 2020 Svenska Mässan  
25 26 F Advanced Engineering Åbymässan  
25 27 M Congress of the European Association of Hospital Pharmacists - EAHP Svenska Mässan 3200
           
April          
3 4 F En Öl & Whiskymässa Svenska Mässan  
           
Maj          
5 7 F Vitalis Svenska Mässan  
13 16 M General Meeting of the Association for European Pediatric Cardiology - AEPC Svenska Mässan 1100
19 20 M Biblioteksdagarna Svenska Mässan 600
19 23 M IASSIST - Conference of the International Association for Social Science Information Service and Technology  Svenska Mässan 450
           
Juni          
9 11 M Beyond 2020 - World Sustainable Built Environment Conference (WSBE) Svenska Mässan 2000
22 25 M International Mobility Conference - IMC Svenska Mässan 400
24 26 M Tetrahedron Symposium Svenska Mässan 500
23 26 M International Conference on Electrical Machines - ICEM Svenska Mässan 700
           
Juli          
           
Augusti          
25 27 M International Conference on Traffic and Transport Psychology - ICTTP  Lindholmen Conference Centre 400
           
September          
6 9 M Methods and Applications in Fluorescence - MAF Chalmers Conference Center 450
8 11 F Trä och teknik Svenska Mässan  
11 14 M Hydrocephalus Meeting of the Society for Hydrocephalus and Cerebrospinal Fluid Disorders -ISHCSF Clarion Hotel Post 500
30 2 okt.  M Socialchefsdagarna Svenska Mässan 900
           
Oktober          
6 8 F Processteknik Svenska Mässan  
7 8 F Scanautomatik Svenska Mässan  
20 22 F Persontrafik 2020 Svenska Mässan  
           
November          
11 13 M Odontologisk Riksstämma 2020 - Swedental Svenska Mässan 9000
19 21 F Kunskap & Framtid Svenska Mässan  
           
December