Möten

MCI Academy 2014 – Miljödiplomering och lyckat samarbete

I början av 2014 genomförde ett av världens största kongressarrangörsföretag, MCI, sin årliga utbildning och certifiering av personal i Göteborg. Göteborg Convention Bureau (GCB) var delaktiga i att arrangera kvällsprogrammet och gästerna fick besöka Svenska Mässan, Göteborgs Konstmuseum och ett antal av de största hotellen. MCI arbetar målmedvetet för att minimera sitt klimatavtryck och välkomnar idéer och synpunkter som kan göra deras möten så ekologiskt hållbara som möjligt. MCI premierar också destinationer med en grön hållbarhetspolicy och tydligt förhållningssätt till socialt ansvarstagande. MCI valde också att miljödiplomera sitt möte i Göteborg vilket kunde genomföras på rekordkort tid då en hållbar infrastruktur för möten redan fanns på plats hos såväl arrangören som på konferensanläggningen. Samarbetet med övriga nödvändiga parter såsom Miljöförvaltningen på Göteborgs Stad och Göteborg & Co fungerade också exemplariskt.

Swedental 2015 – Delegatmaximering och lokalt engagemang

Inför den Odontologiska Riksstämman, Swedental, samarbetade Göteborg Convention Bureau, Svenska Mässan och Västra Götalandsregionen för att stärka stämmans roll i Göteborg. För att stärka det regionala deltagandet och ta till vara på möjligheten till kompetensutveckling bjöd Västra Götalandsregionen in alla regionanställda tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister till stämman och en särskild utbildningsdag. Samtliga delegater fick även ett särskilt paketerbjudande om att stanna kvar i Göteborg över helgen efter avslutad kongress. Arbetet för delegatmaximering bidrog till en ökning av besökarantalet med 25 procent vilket naturligtvis stärkte arrangörens ekonomiska förutsättningar.

WEEC World Environmental Education Congress 2015 – Allmänheten engagerades i miljöfrågor

World Environmental Education Congress (WEEC) är en internationell kongress kring utbildning och hållbar utveckling. I samband med kongressen där 800 personer från 73 länder deltog, arrangerades publika evenemang och tävlingar för att föra ut kunskap och intresse för mässans ämne till allmänheten. Bland annat fick skolelever tävla om att ta fram hållbara recept för konferensmiddagen. Även Trygg, vacker stad och förvaltningarna Miljö, Konsument och Medborgarservice samt Kretslopp och Vatten deltog genom att visa upp delar av sin verksamhet för allmänheten. Genom sina publika delar bidrog kongressen till social hållbarhet samtidigt som den fick lokal uppmärksamhet och synlighet.

International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2016  - Delegatmaximering med lyckat resultat

Med 3 400 delegater från fler än 80 länder blev 2016 års upplaga av International Forum on Quality and Safety in Healthcare den största i forumets 21-åriga historia (föregående års möte i London hade 2 800 delegater). Förutom allt som hände på mässområdet arrangerades studiebesök bland de bästa kvalitets- och säkerhetsinitiativen inom svensk sjukvård både i och utanför staden. Inför mötet arbetade Gothenburg Convention Bureau aktivt med att säkra ett högt deltagarantal.

European Obesity Summit 2016 – Barn och allmänhet engagerades i viktig fråga

Kongressen European Obesity Summit  arrangerades på Svenska mässan och erbjöd en plattform för diskussioner kring det ur folkhälsoperspektivet mycket viktiga ämnet fetma och den senaste vetenskapen i ämnet. Totalt 1 500 personer deltog i programmet och i samband med mötet utvecklades ett publikt koncept för att uppmärksamma allmänheten på de konsekvenser som övervikt medför för den enskilde individen och samhället. Parallellt med kongressen startade Universeum Science Center tillsammans med Göteborgs Universitet en populärvetenskaplig serie om hälsa riktad till barn, föräldrar, lärare samt hälso- och sjukvårdspersonal. Den här typen av kunskapsöverföring är en typ av socialt hållbarhetsarbete som Göteborg Convention Bureau arbetar mycket med.

ECOC 2017 – stora möjligheter att påverka med miljödiplomerad konferens

Under 2017 när ECOC, the European Conference on Optical Communication hölls i Göteborg, besöktes konferensen och dess utställning av 5 900 deltagare från hela världen. I syfte att bidra till en reducerad miljöpåverkan valde arrangörerna för årets konferens att för första gången miljödiplomera konferensen efter Svensk Miljöbas kriterier. Några av åtgärderna som ledde fram till miljödiplomeringen var måltiderna. ECOC arrangör valde t ex att servera fisk som var MSC-märkt, färre måltider inkluderade kött och till lunch fanns alltid ett vegetariskt alternativ. Allt kaffe/te som serverades var ekologiskt och Fairtrade-märkt. Smörgåsar hade minst två ekologiska huvudingredienser.

Deltagarnas resor till och från Göteborg klimatkompenserade arrangören delvis via organisationen “Rädda Regnskog” som arbetar för att skydda regnskog i Ecuador och Colombia. Med själva möteslokalen, Svenska Mässan, strategiskt placerad mitt i staden hade besökarna dessutom gångavstånd till hotell och sociala aktiviteter och kunde undvika miljöpåverkande transporter.

ECOC valde även, i stället för gåvor till föreläsare, att donera 100 000 kronor till den svenska organisationen ”Barnfonden”. Donationen användes till ett projekt i tredje världen, där läslampor drivna på solenergi gavs till barn.

 

Evenemang

Göteborgsvarvet – Löpfest med koll på hållbarhet

Göteborgsvarvet Half Marathon är med sina 47 000 deltagare ett av världens största lopp. Evenemanget har sedan tidigare miljödiplomerats av Göteborgs stad men sedan 2016 är evenemanget också certifierat enligt ISO 20121 – en internationell certifiering som säkerställer en hög nivå på hållbarhetsarbete vid evenemang. Fokus i hållbarhetsarbetet under Göteborgsvarvet ligger på transporter, avfall, engångsmaterial, socialt engagemang, mat och hälsa. Löparna bidrar också med sina starter till idrotten både regionalt och nationellt, samt till välgörenhet.

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award – Ett evenemang som lever som det lär

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award (tidigare Göteborgspriset för hållbar utveckling) är ett internationellt pris för att uppmärksamma insatser för hållbar utveckling. Pristagarna är viktiga förebilder som alla har gått från ord till handling. Priset är en miljon kronor och visar vad som är nödvändigt och möjligt i kampen för en ljusare framtid.

Pris kan tillfalla person eller organisation som bidragit till:

  • att effektivisera resursanvändningen och/eller främja förnybara råvaror och kretsloppslösningar
  • lösningen på ett problem(område) som kan leda till ett tekniskt genombrott eller “systemförändring”
  • att vara processdrivande och gett betydelse såväl i Göteborgsregionen som i ett vidare sammanhang
  • utvecklingen mot ökad global rättvisa.

För ett evenemang som WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är det såklart viktigt att leva som man lär. Evenemanget är miljödiplomerat och arbetar enligt ekologiska, sociala och ekonomiskt hållbara principer. Bland annat serveras bara vegetariska och säsongsanpassade måltider i samband med evenemanget.

Way Out West

Den omåttligt populära musikfestivalen Way Out West har sedan starten 2007 blivit nästan lika känd för sitt hållbarhetsarbete som för sitt rika artistutbud. 2012 slutade festivalen servera kött och blev helvegetarisk, 2014 gick de över till ekologisk öl och 2015 blev Way Out West mjölkfritt genom ett samarbete med havremjölksföretaget Oatly. Festivalen har varit miljöcertifierad av Göteborgs Stad sedan starten och är även KRAV-märkt samt certifierad med ISO 20121 som världens första musikfestival.

Way Out West har på kort tid blivit ett internationellt föredöme för andra festivaler. Genom att fokusera på ekologisk och vegetarisk mat har man inte bara gjort en miljöinsats, man har också startat en debatt i samhället om vårt sätt att leva.

Gothenburg Culture Festival (tidigare Göteborgs Kulturkalas)

Med 1,5 miljoner besök under sex dagar är Gothenburg Culture Festival en av Nordens största kulturfestivaler. Festivalen vill uppmuntra till ett hållbart tänkande och ett hållbart agerande och arbetar aktivt med ekologiska-, sociala och ekonomiska frågor.

Gothenburg Culture Festival arbetar aktivt för att minska sin miljöbelastning och uppfyller Svensk Miljöbas standard för miljödiplomering. Evenemanget ställer krav på och uppmanar samarbetspartners att använda miljövänliga produkter, anpassa sina transporter och ta fram långsiktigt hållbara lösningar. Kulturkalaset drivs på lokalt producerad, förnybar energi. Kulturkalaset uppfyller också kriterierna för Fairtrade City Göteborg, vilket bland annat innebär att allt kaffe, te och socker som serveras under kulturkalaset är etiskt märkt. Utöver detta krav ska samtliga matförsäljare ha minst en etiskt märkt produkt i sitt sortiment.

Bland annat arbetar Gothenburg Culture Festival aktivt i programläggningen för att få till en bra blandning av åldrar och kulturformer på stan eftersom detta visat sig vara ett framgångsrecept för lugna dagar. På Gothenburg Culture Festival ska ingen känna sig exkluderad på grund av kön, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet/-uttryck, religion och ålder. Festivalen vann Rättviseförmedlingens pris 2015 för sitt arbete med jämställda scener. I största möjliga mån skapas fysisk tillgänglighet som exempelvis läktare för rullstolar och syn- och teckentolkning. Gothenburg Culture Festival samarbetar med Team Göteborg när det gäller volontärer. Det är ett socialt projekt där unga människor engageras i en rad stadsangelägna evenemang året runt, med syftet att ge meriter och erfarenheter som ger bättre förutsättningar att komma ut i arbetslivet.

Förutom detta gör Gothenburg Culture Festival ännu mycket mer som du kan läsa om på gothenburgculturefestival.com.