Våra fem identifierade styrkeområden är:

  • Hållbar stadsutveckling
  • Hållbara transportlösningar
  • Grön kemi
  • Livsvetenskap
  • Marin miljö

Hur ditt möte kan dra nytta av våra styrkor

Inom dessa områden finns ett starkt lokalt näringsliv, många experter och presumtiva besökare. Många aktörer inom dessa områden är också öppna för att ta emot studiebesök och liknande.

Mer information om våra styrkeområden

Västra Götalandregionen har tagit fram en broschyr på engelska med mer information om de fem styrkeområdena.

Se broschyren