Är en född till ett liv i förnedring genom sin blotta existens så kanske hatet framstår som en rimlig drivkraft. En resa in i mörkret tillsammans med dvärgen är en resa in i mörkret inom oss.

Pär Lagerkvist skrev sin stora romanklassiker mitt under brinnande världskrig. Dvärgen dramatiseras nu som monolog för Lilla Scen av Ashkan Ghods och Jesper Söderblom. Den förre regisserar, den senare står på scen. Tillsammans står de också för scenografi, kostym och ljus i samråd med Pontus Stenshäll.

"Det finns en angelägenhet, ofta med en underliggande känslostorm, som genomsyrar de tankar och reflektioner som Dvärgen förmedlar. Det raka språket tecknar en människa som ömsom ser på sin omvärld med nyfikenhet och önskan om delaktighet, ömsom med vämjelse och distans."

– Ashkan Ghods

Information

Här kan du läsa mer.