Efter en lång period av soligt och varmt väder är den fukt som normalt sett finns i undervegetationen är i stort sett försvunnen. En gnista från en grill, en cigarettfimp eller ett arbetsfordon kan vara förödande.

Sedan 22 maj gäller därför eldningsförbud i Räddningstjänsten Storgöteborgs medlemskommuner Göteborg, Kungsbacka, Härryda, Partille, Lerum och Mölndal.

– Eldningsförbud betyder bland annat att du inte får göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken. Stor försiktighet ska iakttas även vid tillåten grillning. Det är fortfarande tillåtet att använda iordningställda grillar. Det är inte förbjudet att använda engångsgrillar, men vi vill vädja till allmänheten att inte använda sådana nu, givet det ansträngda läget, säger Lennart Liljeroth, räddningschef i beredskap på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Fakta om eldningsförbudet

  • Du får inte göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken.

  • Det är tillåtet att använda vanliga grillar, kol eller gasol, och i iordningställda grillar, murade eller avskärmade så att de inte utgör risk för brandspridning. Särskilt viktigt att det inte finns risk för spridning ned i marken.

  • Det är tillåtet att använda spritkök eller gasolkök för friluftsbruk.

  • Engångsgrill bör undvikas men får användas om den placeras så att brandspridning inte kan ske ner i marken, dvs den får endast ställas på underlag som sten asfalt etc. Följ anvisningen från tillverkaren.

  • Värmen finns kvar länge i grillkolen efter grillning och kan då orsaka brand. Använd därför rikligt med vatten för att släcka innan grillen lämnas utan uppsikt.

  • Den som grillar har ansvar för hanteringen.

  • Om du upptäcker en brand, ring 112.

Läs mer om eldningsförbudet här.