Föreställningen är inte baserad på ett specifikt handlingsförlopp utan fokuserar på att erbjuda en rolig förstärkning av barnens naturliga inlärningsprocess med hjälp av rörelse, bilder, ljus och musik, samt skapa en annorlunda mötesplats för både barn och föräldrar.

Barnen är fria att interagera med scenrummet och vara delaktiga i händelserna under föreställningen och stimuleras att vara med i live-upplevelsen runtomkring dem.

Information

Här kan du läsa mer.