De arbetar med visualiseringar av socialt engagemang och skildringar av möten; kulturella, miljömässiga eller politiska. Aktuella teman som syd-nord migration, förändringar i landskap och stadsrum och lokala effekter av ekonomisk globalisering behandlas i arbetena.

Projektet är ett samarbete mellan fem nordiska curatorer och institutioner; Jóhanna Gudrún Árnadóttir från Reykjavík Museum of Photography, Reykjavík, Island; Kristine Kern från Fotografisk Center, Köpenhamn, Danmark; Tiina Rauhala från Finnish Museum of Photography, Helsingfors, Finland; Susanne Saether från Henie Onstad, Oslo, Norge samt Louise Wolthers och Dragana Vujanović Östlind från Hasselbladstiftelsen i Göteborg, Sverige.

Efter att utställningen visats på Hasselblad Center turnerar den vidare inom Norden, med start på Fotografisk Center, Köpenhamn sommaren 2019 och Reykjavik Museum of Photography, Reykjavik hösten 2019.

Bild: Nanna Debois Buhl, Dogs of Sector X, stillbild från 16mm film, 2016.

Information

Här kan du läsa mer.