Vi bryr oss om människor, och vi bryr oss om planeten. Därför gör vi, i Göteborg, insatser som vi tror på och vi gör dem tillsammans. För när du är liten måste du vara bra på samverkan. Denna insikt har byggt upp en samarbetskultur som hjälpt många idéer och verksamheter att växa. Oavsett om du brygger hantverks-öl eller utvecklar ny teknik finns det nätverk att luta dig mot.

Så, vad är smart turism?

För oss handlar det om att utveckla en hållbar destination där alla är välkomna och kan ta del av utbudet. Med hjälp av teknik, kultur och kreativitet. Med hjälp av besöksnäringens aktörer, hotell, restauranger, evenemangsarrangörer, företag och akademi, tänker vi fortsätta utvecklas i positiv riktning.

Göteborgs beslutsfattare har tagit ett djärvt beslut: att fördubbla turismen till 2030. Att lyckas med det kräver nya metoder och det måste göras på ett hållbart vis. Vårt engagemang i smart turism är genuint och starkt. Vi är övertygade om att det bidrar till såväl Europas tillväxtmål som FN:s mål för hållbar utveckling. Vi tror också att smart turism gynnar såväl lokalbefolkning som besökare.

I Göteborg är nästan 100% av alla hotellrum miljöcertifierade. Vår kollektivtrafik är så gott som fossilfri och både Liseberg och Svenska Mässan drivs med vindenergi.

När det gäller teknik och innovation har vi mycket bra förutsättningar och snart kommer 5G-uppkoppling finnas tillgängligt. Såklart kommer detta bidra till att göra tekniska hjälpmedel ännu bättre.

Exemplen ovan representerar sådant som vi är stolta över och som vi tror på att utveckla. För att arbeta effektivt, måste vi samarbeta, över nationsgränser och över kulturella gränser. Under 2020 kommer vi därför att bjuda in alla lokala partner och alla destinationer som vill vara med. Låt oss skapa en bättre framtid. Tillsammans.

Läs mer på om European Capital of Smart Tourism: https://smarttourismcapital.eu/