Hoppa till innehåll

Utställning

Alfredo Jaar. Hasselbladpriset 2020. Whispers and Cries.

Hasselbladpriset hyllar framstående fotografiska gärningar inom olika genrer och uttryck som tillsammans ger en nyanserad bild av det fotografiska fältet.

Den fyrtionde vinnaren av priset, Alfredo Jaar, är inte fotograf i konventionell mening. Han är en arkitekt och konstnär som utforskar och bearbetar befintliga fotografier på banbrytande sätt. Hans undersökningar av vad han kallar för “bilders politik” är djupt förankrade i fotografi, där han problematiserar föreställningar om objektiva verkligheter och universella sanningar. Han har konsekvent granskat representationen av krig, konflikt och mänskligt lidande inom pressfotografi och mainstream-medier. Jaars gripande arbeten uppmärksammar oss inte bara på brännande frågor, utan också på sättet som vi ser på fotografier och sammanhangen som formar dem.

Den här utställningen presenterar fyra uppmärksammade verk av Alfredo Jaar. Den storskaliga installationen Shadows från 2014 fångar de kroppsliga uttrycken av smärta och förtvivlan i pressbilder från Nicaraguas revolution. En intervju med fotojournalisten Koen Wessing, vars fotografier utgör kärnan i Jaars verk, ingår också i utställningen. Untitled (Newsweek) från 1994 undersöker likgiltighet och passivitet från det globala nord mot folkmordet i Rwanda som krävde över en miljon liv.  Searching for Africa in LIFE från 1996 behandlar den konsekventa frånvaron av referenser till den afrikanska kontinenten i tidskriften Life. You Do Not Take a Photograph, You Make It från 2013 sammanfattar en idé som genomsyrar hela Jaars konstnärskap; att fotografi inte passivt speglar en verklighet utan snarare har förmågan att skildra subjektiva verkligheter. I alla sina arbeten strävar Alfredo Jaar efter att förstå en värld präglad av mänsklig kamp – och oviljan att bevittna den kampen.

Utställningens titel är en hyllning till Ingmar Bergman som är en stor inspiration för Alfredo Jaar. Filmtiteln Viskningar och rop speglar verken i utställningen, som ömsom viskar, ömsom ropar till betraktaren.

Foto: Alfredo Jaar, Shadows, 2014 Mixed media installation