Hoppa till innehåll

Utställning

Arkitekturvisioner: Brunnsparken

Visionerna för vad framtidens Brunnsparken ser väldigt olika ut när arkitekter tänker fritt kring en av Göteborgs mest omdebatterade platser.

I samband med Göteborgs 400-årsdag 5 juni presenterar Röhsska museet arkitekters visioner för hur en publik plats i Göteborg hade kunnat se ut. I utställningen Arkitekturvisioner: Brunnsparken undersöks vad som händer när arkitekter och formgivare från olika praktiker får i uppdrag att experimentera och fantisera kring arkitekturen.

Istället för att bidra med genomförbara, färdiga projekt som följer förordningar och byggbolagens vinstmarginaler bjuds arkitekterna in för att tänka i nya banor. I utställningen presenterar varje arkitekt eller arkitektkontor sedan sin vision av Brunnsparken i en ritning, modell, referensobjekt och manifest.

Medverkande 

  • Erik Järkil Arkitektur
  • Bornstein Lyckefors Arkitekter
  • Fabel Arkitektur
  • Mareld Landskapsarkitekter
  • Studio Johan Linton
  • Hedlund/Ekenstam
  • Unit Arkitektur
  • Per Nadén Arkitektur

Arkitekturvisioner: Brunnsparken pågår 5 juni till 26 september 2021. Utställningen curateras av Naima Callenberg.

Utställningen är en platsspecifik utveckling och version av ArkDes utställning Arkitekturvisioner: Skeppsbron, 2019.

Foto: Oskar Laurin.