Hoppa till innehåll

Utomhusutställning på Nääs

Där fantasin bor – en utställning om lekstugor & kojor

Minns du din barndoms lekstuga eller ett kojbygge i ett träd? Eller har du kanske byggt en stuga till ditt barn eller barnbarn?

Den 8 juni öppnar Där fantasin bor, en utomhusutställning på Slöjd & Byggnadsvård på Nääs bestående av lekstugor och kojor, såväl nybyggda som antika. Utställningen är både en upplevelseplats för barn och en historieskrivning om lekstugor från 1800-talets mitt till idag.

Experimentverkstad i byggnadsvård för barn

Utställningen består av ett antal olika lekstugor och kojor och är en plats för lek och experiment. Vid tre tillfällen kommer Barnens byggsöndag anordnas, det är träffar där barnen får testa på olika byggnadsvårdstekniker. Läs mer här.

En utställning om minnen

Antikvarien Linda Grey har författat en skrift om lekstugor från ett idé- och kulturhistoriskt perspektiv, som kommer att finnas för läsning ihop med utställningen.
– Lekstugor och kojor har genom tiderna varit barnens egna tillhåll. De har varit viktiga platser för att utforska självständighet och för att bygga självförtroende, säger Linda Grey.

Leken fortsätter inomhus

I Slöjd & Byggnadsvårds utställningshall finns ytterligare en lekfokuserad utställning att se – Play Happens. Utställningen består av olika lekredskap som är tänkta att användas i hemmet. De är gjorda av elever vid utbildningen Child Culture Design vid HDK Valand, som fick i uppdrag att fundera på lek i isolering under coronapandemin. Utöver Play happens har HDK-studenter varit med och byggt två av stugorna som är med i Där fantasin bor.
– Eleverna har haft en dialog med barnen för att göra dem till medskapare och leken har fått styra skapandeprocessen, säger Christian Strömqvist, lärare på HDK.

I utställningen ingår även en lekstuga från 1904, som lånats in från Kinna hembygdsförening.