Hoppa till innehåll

Utställning på Göteborgs konstmuseum

Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning

I ett nytt forskningsprojekt undersöks hur en kanon över svensk konsthistoria skapats och förändrats.

Kanon. Perspektiv på svensk konsthistorieskrivning är ett forskningsprojekt som genomförts av Göteborgs konstmuseum i samarbete med Norrköpings Konstmuseum och Göteborgs universitet. Projektet redovisas i det tionde numret av museets skriftserie Skiascope.

Med utgångspunkt i Göteborgs konstmuseums och Norrköpings Konstmuseums samlingar och historia, undersöker forskningsprojektet hur en kanon över svensk konsthistoria skapats och förändrats. Svensk konsthistorisk kanon och dess gränser diskuteras med några belysande nedslag.

I samband med projektet har ett spår skapats i museets hängning för att belysa samlingen utifrån de perspektiv som diskuteras i forskningsprojektet. Med hjälp av en folder och texter vid utvalda verk kan besökaren möta både bekanta och mer okända verk i ett nytt ljus.

Publikationen finns att köpa i museibutiken och går också att läsa på museets webbplats.

Martina Müntzing, Farväl till en utsikt, 2020, Göteborgs konstmuseum. Foto: Martina Müntzing, Farväl till en utsikt, 2020, Göteborgs konstmuseum.