Hoppa till innehåll

Utställning

Korsvägar

Utforska föremål från tvåtusen till två år gamla.

Korsvägar är en del av Världskulturmuseets basutställningar och tar med utgångspunkt i samlingarna upp museets teman kring samtidsfrågor och historiska skeenden. Här kan du som besökare få nya kunskaper och ökad förståelse för att historien och vår samtid är ett myller av mänskliga erfarenheter – du får följa med på en resa i både tid, rum och tanke. Du kommer både att känna igen dig, förundras och kanske ifrågasätta. Välkommen att utforska Korsvägar!

Några delar i utställningen

Mänsklighetens historia är ett myller av platser där vi mötts – förhandlat, umgåtts, bråkat och utbytt idéer. Utställningen Korsvägar gör nedslag på några unika platser i världen och tar upp gemensamma frågor genom museets världsomspännande samlingar. Här utforskas metaforerna kring korsvägar och låter föremålen visa vägen- föremål som är allt ifrån tvåtusen till två år gamla. Vad kan de berätta om att vara människa?

Du möter till exempel Anderna, Mecka, Sidenvägarna och Kongo och utforskar bland annat vattnets betydelse som korsväg, för migration och flykt.

Hela utställningens form och design arbetar med korsvägar som tema och ger en upplevelse av vinklar, ljus, material och olika mötesplatser. Innovativ ljussättning och ovanliga lösningar ger besökaren frihet att upptäcka utställningen på sitt alldeles egna sätt som förhoppningsvis ger både nya kunskaper, väcker nya frågor och en vilja att lära mer.

Foto: Världskulturmuseet

Montering av Korsvägar 2, Världskulturmuseet

Montering av Korsvägar 2, Världskulturmuseet

Montering av Korsvägar 2, Världskulturmuseet