Hoppa till innehåll

Utställning

Låt hundra blommor blomma

I utställningen Låt hundra blommor blomma visas textila verk av Elsa Pärs-Berglund tillsammans med verk av de samtida konstnärerna Shabnam Faraee och Josefin Gäfvert.

Elsa Pärs-Berglund, Shabnam Faraee och Josefin Gäfvert

Elsa Pärs-Berglunds (1920–2005) vävde med stor skärpa fram sin samtids brännande frågor. Genom vävtekniker som dubbelväv, damast och dukagång skildrade hon politiska skeenden, globala orättvisor, miljöfrågor och den svenska klasskampen under 1900-talets andra hälft.

Utställningen skildrar Pärs-Berglunds konstnärliga utveckling genom olika perioder av hennes karriär. Från hennes tidiga gobelängvävar, inspirerade av göteborgskolorismens lysande färger och intuitiva former, till den tekniskt krävande damastväven där djur- och naturmotiv tog plats på hennes vävar.

Blomman som symbol för rättvisa och motstånd är ett ledmotiv som hämtats från verket Låt hundra blommor blomma från 1975. I andra verk symboliserar den röda rosen den socialistiska kampen som Pärs-Berglund var engagerad i under 1970- och tidigt 1980-tal. Av sin samtid kallades hon ”den radikala väverskan på Hisingen” och utställningen tar fasta på både hennes politiska engagemang och hennes experimentella förhållningssätt till naturinspirerad damast.

I dialog med samtida formgivare

I utställningen presenteras även de två samtida formgivarna, Shabnam Faraee och Josefin Gäfvert. Av Shabnam Faraee visas den handknutna mattan, Sju sorters blommor, som knyter an till Pärs-Berglunds senare verk. Verket är en hyllning till det svenska landskapets biologiska mångfald, och en resa genom anrika hantverkstraditioner från Iran. Av Josefin Gäfvert visas fem vävar. Precis som Pärs-Berglund experimenterar Gäfvert med vävkonsten och dess särart som estetiskt uttryck och hon möter bilden av den historiska 70-tals väverskan med stor humor.