Hoppa till innehåll

Utställning, filmade berättelser

Mind the Gap

Ta del av unika filmade berättelser om glapp

Ett glapp är något som skapar avstånd. Ett avbrott. Ett tomt rum. Något som saknas. Dessa glapp kan ibland göra det svårt att förstå viktiga händelser i våra liv. Alla lever med ett glapp. En del av oss är medvetna om det. Andra är det inte. En del av dessa glapp är smärtsamma; andra är naturliga utfall av de val vi gör i livet.

I den här utställningen bjuds du in att möta vanliga människor från Europa och Mellanöstern som berättar om erfarenheter av glapp. Berättelser om när det finns ett avstånd mellan vilka de vill vara och de sociala normer och påtryckningar de upplever från omgivningen. Berättelser om glapp som uppkommit eftersom man varit tvungen att fly sitt hem. Glapp handlar bland annat om kön, identitet, orättvisa, ålder eller förlust.

Utställningen är framtagen inom ramen för projektet Mind the Gap. Målet är att främja den interkulturella dialogen, inkludering och jämställdhet genom berättelser. Göteborg har klassats som en av Europas mest segregerade städer och Världskulturmuseerna började därför se närmare på glapp och ojämlikheter i våra dagliga liv i Sverige och utomlands.

I utställningen kan du ta del av unika filmade berättelser, av filmskapare från Syrien och Egypten.

Foto: Världskulturmuseet