Hoppa till innehåll

Fotoutställning på Hasselblad Center

Mörkrum / Svartklubb

Sommarens utställning på Hasselblad Center om fotostaden Göteborg 1985-1995.

Under perioden 1985–95 genomgick fotografiet i Sverige stora förändringar. Det var postmodernismens era, när ett konceptuellt förhållningssätt på etablerades på allvar, när kvinnliga konstnärer och fotografer verkligen tog plats och när foto- och konstvärlden började förenas. Det var en tid av motstånd – både från en ny skara fotografer och konstnärer men även från gamla bastioner som såg sina maktpositioner hotade. Men det var också en tid när delar av konst- och reklamvärlden för en stund krokade arm, vilket förmodligen också gynnade fotografiets etablering inom konstvärlden.

Med ett fokus på hur Göteborg gick i bräschen för dessa förändringar speglar utställningen Mörkrum / Svartklubb fotografiets många plattformar, hur mediet blandades med performance, hur fotoscenen förenades med video, text, formgivning och musik, där fotografiet präglades av såväl mörker som glittrande ljus.

De konstnärer och fotografer som presenteras på utställningen har haft olika anknytningar till Göteborg. Vissa har varit verksamma i staden hela sin karriär, andra satte sin prägel genom att ingå i viktiga utställningar medan andra pluggade fotografi på Fotohögskolan eller undervisade på skolan i kortare perioder. Ytterligare andra utbildade sig på Konstfack eller utomlands under perioden men var ändå en del av Göteborgs fotoscen och har fortsatt att prägla den fram till idag.

Utställningen baseras på Hasselbladstiftelsens samling med kompletterande inlån från museer och fotografer.

Utställningen omfattar fotografier och videoverk av

Lotta Antonsson, Tom Benson, Dawid, Monica Englund, Dan Fröberg, Marléne Hamström, Annika Elisabeth von Hausswolff, Maria Hedlund, Benny Hellberg, Axel Karlsson Rixon, Anders Kristensson, Pelle Kronestedt, Maria Lindberg, Lasse Lindkvist, Tuija Lindström, Ulf Lundin, Martin Norberg, Ingrid Orfali, Cecilia Parsberg, Björn Rantil, Ann-Sofi Sidén och Lars Wallsten. Utöver dessa presenteras även tryckt material som affischer, böcker och småtryck, där ytterligare fotografer och konstnärer förekommer.

© Lotta Antonsson

© Lars Wallsten

© Björn Rantil

© Tuija Lindström

© Annika Elisabeth von Hausswolff

© Axel Karlsson Rixon