Hoppa till innehåll

Utställning

Ny Konst. Charlotte Mannheimer och modernismens intåg i Göteborg

Konstnären, mecenaten, och kulturprofilen Charlotte Mannheimer hade stor betydelse för den moderna konstens etablering i Göteborg under 1910- och 20-talen.

Trots att hon hade en viktig roll i det offentliga konstlivet har Charlotte Mannheimer förblivit anonym i konsthistorien. Med utställningen vill Göteborgs konstmuseum lyfta fram Charlotte Mannheimers viktiga roll inom Göteborgs konst- och kulturliv och vidare ut i Norden.

Mannheimer lärde tidigt känna flera av de konstnärer som anses ha banat väg för modernismens genombrott i Sverige, såsom Tor Bjurström, Isaac Grünewald, Gösta Sandels och Birger Simonsson. Stilmässigt tog många av de här konstnärerna starka intryck av Henri Matisse och flera av dem hade varit hans elever i Paris. Några av dessa konstnärer etablerade senare en egen falang i Göteborg, och säkerligen var kontakten till Mannheimer en stark anledning till valet av stad då hon stöttade flera av dem ekonomiskt.

Charlotte Mannheimer (1866-1934) hade själv konstnärliga ambitioner och studerade vid South Kensington Art School i London samt vid Konstakademin i Köpenhamn. Mannheimers konst visades i ett flertal omtalade utställningssammanhang och hon tillbringade även några månader vid Henri Matisse konstskola i Paris.

Under några år kring 1920 drev Mannheimer Ny Konst, som var ett av de första gallerierna för samtidskonst i staden. Både Göteborgsbaserade och nordiska konstnärer introducerades för publiken – däribland flera kvinnliga konstnärskap som exempelvis Mollie Faustman, Tora Vega Holmström, Maj Bring och Sigrid Hjertén.

Med åren var det framför allt Charlotte Mannheimers roller på den offentliga konstscenen i Göteborg som fick större utrymme än det egna konstnärskapet. Genom donationer av samtidskonst till Göteborgs Museums konstavdelning och skolor såg hon även till att den yngre generationens konstnärer blev synliga för en bredare allmänhet.

Genom sitt arbete bidrog hon till att öka förståelsen för den samtida konsten, sprida den till en större publik och att göra Göteborg till en levande plats för den moderna konsten.

Utställningen presenterar ett urval av Charlotte Mannheimers egna verk tillsammans med verk av de nordiska modernister som hon stöttade, såsom Isaac Grünewald, Gösta Sandels, Sigrid Hjertén, Vera Nilsson, Jean Heiberg och Henrik Sørensen. Bland motiven finns färgstarka porträtt, dekorativa interiörer och stiliserade landskap, varav merparten av verken kommer från Göteborgs konstmuseums samling. Här visas den modernistiska konsten ur ett västsvenskt och norskt perspektiv vilket delvis ger en annan vinkling av berättelsen om modernismens utveckling i Sverige.

Sigrid Hjertén, Stilleben, 1917, Göteborgs konstmuseum. Foto: Hossein Sehatlou.