Hoppa till innehåll

Stadsutveckling

Prototyp Göteborg

Sommaren 2023, när Göteborg firar 400 år, blir stadens offentliga rum till en utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg.

I samband med Göteborgs Jubileumsfirande sommaren 2023 blir stadens offentliga rum till en utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg, som riktar blicken mot möjligheter, lösningar och utmaningar i utvecklingen mot en hållbar stad.

Ordet prototyp betyder ungefär ”första form” – en urform eller grundform av något. Prototyp Göteborg lyfter fram hur bevarade, historiska byggnader och miljöer samexisterar både med den samtida och den framtida staden.

Bastun i Jubileumsparken är ett exempel på en prototyp som nu ska bli en permanent del av området. Ett annat exempel är den marina kolonilotten Flytevi i Frihamnen, en småskalig odling i Göta Älv, där besökaren får lära sig mer om sjömat och vattenodling.

Huvudområdet för Prototyp Göteborg är ett gångstråk som sträcker sig från Frihamnen, till Ringön och över Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret.