Hoppa till innehåll

Utställning på Göteborgs konstmuseum

Sten A Olssons Kulturstipendium 2020

Konstnärerna Carl Hammoud, Hanna Järlehed och Martin Solymar är 2020 års mottagare av Sten A Olssons Kulturstipendium inom bild och form. I utställningen presenteras flera verk av respektive konstnär varav en större del är nyproducerade och nu möter publik för första gången.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur är en viktig aktör i Göteborgs kulturliv som ger en unik chans till nyproduktion och synlighet för konstnärer. Under de senaste tjugofem åren har stiftelsen delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Sten A Olssons Kulturstipendium 2020 delas ut till sex kulturutövare som får 300 000 kr vardera som syftar till att stimulera vidareutveckling.

Drömlika tropiska landskap, kosmiska cirklar i keramik och hyperrealistiskt måleri.

I utställningen på Göteborgs konstmuseum understryks möjligheten för konstnärerna att utforska nya uttryck och arbetssätt – att jobba med andra material, att gå upp i skala eller att undersöka en ny motivvärld. Publiken kommer att få se målningar som går från ett drömmande hallucinatoriskt tillstånd till en saklig betraktelse. Gåtfulla keramiska objekt för tankarna till handfasta naturmaterial såväl som ett abstrakt kosmos.
I anslutning till utställningen produceras en omfångsrik katalog med längre personliga intervjuer för samtliga kulturstipendiater.

Tips! På museets webbplats kan du se en filmad introduktion av utställningen samt ta del av katalogen som både går att läsa online och beställa hem.

Installationsbild Stenahallen: Hanna Järlehed, 2020 års mottagare av Sten A Olssons Kulturstipendium inom bild och form. Foto: Hossein Sehatlou.

Installationsbild Stenahallen: Carl Hammoud, 2020 års mottagare av Sten A Olssons Kulturstipendium inom bild och form. Foto: Hossein Sehatlou. Foto: nstallationsbild Stenahallen: Carl Hammoud, 2020 års mottagare av Sten A Olssons Kulturstipendium inom bild och form. Foto: Hossein Sehatlou.

Installationsbild Stenahallen: Martin Solymar, 2020 års mottagare av Sten A Olssons Kulturstipendium inom bild och form. Foto: Hossein Sehatlou. Foto: Installationsbild Stenahallen: Martin Solymar, 2020 års mottagare av Sten A Olssons Kulturstipendium inom bild och form. Foto: Hossein Sehatlou.