Hoppa till innehåll

Utställning

Stolar

I Röhsska museets samling finns mer än 500 stolar. I det öppna magasinet kan du som besökare ta del av ett urval som sträcker sig över drygt 300 år. Stolen i sig är ett intressant designobjekt som gärna ska vara bekväm, praktisk och estetiskt tilltalande.

Röhsska museet har sedan det grundades förvärvat olika stolar för att illustrera rådande inredningstrender och ideal från de historiska stilepokerna. I det öppna magasinet i museets auditorium visas 144 av museets stolar från 1600-talet fram till idag.

Stolen har pendlat mellan att vara ett bruksföremål och en dekorationspjäs och det finns därför en bred variation i museets samling. Här finns allt från ergonomiska stolar till stolar som är praktiskt taget omöjliga att sitta på.

Stolens historia i korta drag

På 1600-talet bytte man från kistor och väggfasta bänkar till flyttbara möbler vilket resulterade i att stoltillverkningen tog fart. Under 1700- och 1800-talet utvecklades olika stolformer i varierande konststilar och under 1900-talet slog funktionalismen igenom på bred front. Med den gjordes ergonomiska studier av sittandet vilket kom att leda till mer funktionella stoltyper. Under andra halvan av 1900-talet har stoldesignen för många formgivare blivit ett experimentområde där fantasin och lekfullheten fått fullt utlopp.

Foto: Carl Ander, Röhsska museet