Hoppa till innehåll

Utställning

The Ghost Ship and the Sea Change – på Göteborgs Konsthall

Konstbiennalen Gibca och utställningen The Ghost Ship and the Sea Change visas på Göteborgs Konsthall med verk av Erika Arzt och Juan Linares, Unni Gjertsen, Salad Hilowle, Conny Karlsson Lundgren, Fatima Moallim, Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg, och Lisa Tan.

Den elfte upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal, The Ghost Ship and the Sea Change, sammanfaller med att Göteborg firar 400-års jubileum. Biennalen görs i år i två delar. Första delen öppnade på Röda Sten Konsthall den 5 juni 2021. Andra delen öppnar 4 september på Göteborgs Konsthall och en rad andra platser runt om i staden. Samtliga utställningsplatser kan besökas fram till och med 21 november.

Franska tomten, en bit land i Göteborgs hamnkvarter med kopplingar till Sveriges koloniala styre av den karibiska ön Saint Barthélemy (1784–1878), används som utgångspunkt för biennalen. Genom en kritisk läsning av platsens koloniala historia speglad genom de byggnader och verksamheter som idag finns där – de forna högkvarteren av ett transatlantiskt rederi, en domstol, ett casino, ett museum för migration, hamnen och havet – knyts dåtid till nutid och Göteborgs stad till andra delar av världen.

Internationella och svenska konstnärer har bjudits in att visa verk som ur olika perspektiv behandlar de globala flöden av varor, ideologier, kapital och människor som format de senaste 400 åren, inte sällan med förödande konsekvenser i form av sociala och ekonomiska orättvisor, strukturell rasism och miljöförstöring. Tyngdpunkten ligger på samtida perspektiv och hur dagens samhälle relaterar till det förflutna – bör skeenden som fortfarande pågår, om än i nya former, verkligen kallas för historia?

Konstnärerna som ställer ut på Göteborgs Konsthall är Erika Arzt och Juan Linares, Unni Gjertsen, Salad Hilowle, Conny Karlsson Lundgren, Fatima Moallim, Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg, och Lisa Tan. Läs mer om konstnärerna och deras verk på konsthallens hemsida.

The Ghost Ship and the Sea Change curateras av Lisa Rosendahl och är tematiskt sammanlänkad med biennalupplagan 2019, Part of the Labyrinth.