Hoppa till innehåll

Utställning

The Ghost Ship and the Sea Change – på Röda Sten Konsthall

Elfte upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal.

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) organiseras av Röda Sten Konsthall och presenteras vartannat år på ett flertal utställningsarenor i Göteborg. Den elfte upplagan, The Ghost Ship and the Sea Change, sammanfaller med att staden Göteborg firar 400-års jubileum. Biennalen görs därför i två delar. Första delen öppnar på Röda Sten Konsthall den 5 juni 2021, samma helg som jubileet firas. Andra delen öppnar 4 september i samarbete med Göteborgs Konsthall och en rad andra platser runt om i staden. Samtliga utställningsplatser kan besökas fram till och med 21 november.

Tillsammans med curator Lisa Rosendahl har biennalen bjudit in 35 konstnärer och konstnärsgrupper att på olika vis relatera till och samlas under det curatoriska ramverket som tar utgångspunkt i Göteborgs fyrahundraåriga historia.

The Ghost Ship and the Sea Change visas konstverk som med olika perspektiv och metoder behandlar de globala flöden av varor, ideologier, kapital och människor som format de senaste 400 åren i Göteborg – och världen. Inte sällan med förödande konsekvenser i form av sociala och ekonomiska orättvisor, strukturell rasism och miljöförstöring.

Franska tomten, numera Packhusplatsen, i Göteborgs hamnkvarter med kopplingar till Sveriges koloniala styre av den karibiska ön Saint Barthélemy (1784–1878) används som narrativ startpunkt för biennalen. Genom att betrakta platsen utifrån dess koloniala historia, speglad i de byggnader och verksamheter som finns där idag – det forna högkvarteret för ett transatlantiskt rederi, en domstol, ett casino, ett museum för migration (stängde i mars 2021), hamnen och havet – knyts dåtid till nutid och Göteborgs stad till andra delar av världen.