Hoppa till innehåll

Utställning

Vi som arbetar med våra kroppar

En utställning med bilder och berättelser från personer inom yrken där det är nödvändigt att fysiskt befinna sig på sin arbetsplats.

Två miljoner människor i Sverige har ett kroppsarbete. De är navet i samhället, deras arbete är nödvändigt dygnet runt. Stannar de hemma, stannar Sverige. De kan inte jobba hemifrån och när Corona-pandemin kom hamnade många av dem i frontlinjen: I vården, kollektivtrafiken, butikerna…​

Sällan syns och hörs människor som arbetar med sina kroppar i dagens medier eller i våra gemensamma offentliga rum. Det vill vi ändra på.​ – Annica Carlsson Bergdahl

En utställning av Rot Produktion i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och ABF med stöd av Arbetarrörelsens kulturfond, LO, Västra Götalandsregionen. Utställningen är den andra i Hela stadens galleri i Göteborg. Hela stadens galleri är en del av Göteborgs 400-årsjubileum, som projektleds av Göteborg & Co.

Tre utställningar med olika perspektiv på temat “Hälsa”

Under 2022 fokuserar Göteborgs 400-årsjubileum sitt arbete på ”Hälsa”. I samarbete med bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet, ABF och Rot Produktion visas tre olika utställningar på Hela stadens galleri. Utställningarna synliggör och bidrar med olika perspektiv på hälsa: åldrande, arbete och psykisk ohälsa. I samband med utställningsperioderna kommer det att arrangeras en mängd aktiviteter där hälsoperspektiven fördjupas såsom seminarier, samtal och workshops.

Du hittar information om de övriga två utställningarna, Snabb. Stark. Årsrik här samt Att bli synlig här.

  • Idé/producent/intervjuer/text: Annica Carlsson Bergdahl/Rot Produktion
  • Foto/film: Elisabeth Ohlson
  • Formgivning: Johannes Molin

Malin Wegge, undersköterska, Göteborg. Foto: Elisabeth Ohlson

Foto: Tim Kristensson/Happy Visuals