Göteborg är en framstående evenemangsstad som många gånger är ett förstahandsval för arrangörer av idrotts-, kultur- och musikevenemang. Göteborg har flera fördelar och nedan kan du läsa om varför det blir något extra när man arrangerar evenemang här.

Göteborg & Co

Vårt uppdrag är att värva och utveckla evenemang inom idrott, kultur och musik, ge råd till arrangörer och medverka till att utveckla nya idéer. Hela staden är arenan.