Göteborg är världens mest hållbara destination enligt Global Destination Sustainability Index 2016, 2017 och 2018.

Vi strävar efter att minimera evenemangens negativa påverkan på miljö och människor, att bidra positivt till samhället, intressenterna och den lokala ekonomin samt att lämna bestående positiva effekter, lokalt och regionalt. Hela staden och människor av alla åldrar ska känna sig inkluderade och uppleva att evenemangen är till för dem.

Göteborgs Stad arbetar fokuserat med frågor som rör hållbarhet, miljön och klimatet och som mötesdestination är vi stolta över vår plats i toppen av Global Destination Sustainability Index.

Här finns en konkret checklista på åtgärder för att få in hållbarhet som en vital del av ditt evenemang.

För dig som evenemangsarrangör finns det mycket expertis att ta del av. Du kan luta dig mot miljöanpassad infrastruktur, miljöcertifierade hotell, klimatsmart logistik och många andra tjänster. Dessutom finns vi här för att hjälpa dig. Tveka inte att kontakta oss på Göteborg & Co Event Support för gratis rådgivning om hur du kan göra ett grönt avtryck och bidra till positiv utveckling för framtida generationer.

Social hållbarhet

Social hållbarhet är lika viktig som ekologisk och ekonomisk. I Göteborg ges evenemang god synlighet och tas ofta emot med stort intresse av lokalbefolkningen. Att exempelvis arrangera events på stan kopplade till ditt huvudevenemang är ett effektivt sätt att dela kunskap och stötta positiv social utveckling.

Miljödiplomering

Evenemang och möten som uppfyller vissa specifika kriterier kan bli miljödiplomerade. Diplomeringen är inte bara ett utmärkt kvitto på ditt hållbarhetsarbete, den fungerar också som ett praktiskt verktyg med en konkret checklista som hjälper dig att göra goda val.

Kontakta oss gärna för mer information om miljödiplomering.

Göteborg & Co

Vårt uppdrag är att värva och utveckla evenemang inom idrott, kultur och musik, ge råd till arrangörer och medverka till att utveckla nya idéer. Hela staden är arenan.