Utställningen tar avstamp i den period under 1800-talets första hälft som i dansk konsthistoria kallas guldålder. Med sina stämningsfulla interiörer visar Vilhelm Hammershøi sitt släktskap med guldåldersmåleriet. Guldåldern och Hammershøi markerar start- och slutpunkt för en epok i dansk konst som på senare tid fått allt större uppmärksamhet internationellt. Möt ljuset och stillheten i en storslagen utställning med höjdpunkter i dansk konsthistoria.


Information

Här kan du läsa mer.