Att visa upp den stora bredd av musik som kammarmusikformen rymmer är ett av festivalens syften. Den vill både värna om den västerländska musiktraditionen och vara med och skapa nytt. Det allra viktigaste är dock att glädja människor från olika generationer och från olika länder.

Festivalen förgylla livet med musik från när och fjärran och med musikens hjälp bidra till att bygga broar mellan människor. Det finns ett ordspråk: Där orden tar slut tar musiken över. Kanske är detta viktigare nu än någonsin förr!

Exakta platser och tider kommer uppdateras på Frontsides hemsida, håll även koll på festivalens Facebooksida.

Information

Här kan du läsa mer.