Reservatet skapades år 1936. När staden hade planerat rivning och nybebyggelse av området blev det omfattande protester från stadens invånare. Kulturminnesföreningen Gathenhielm bildades för att verka för områdets bevarande, vilket lyckades med stöd av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Alla är välkomna förbi för att se husen och dess miljö på närmare håll. Även om de är bebodda som vilka andra hus som helst, så finns det möjligheter att emellanåt även få se insidan.

Husen bebos bland annat av intressanta historiska föreningar som Gamla Majgrabbar och Majtöser, Vi Från Vega, Gamla Masthuggspojkar med flera.

Kontakt

Adress: Pölgatan
Hållplats: Stigbergstorget