Pierre Bastien (FR), Veronika Svobodová (CZ) och Karin Hellqvist (SE) är några av de artister som kommer denna gång. GEIGER startades runt 2004 av några tonsättare och musiker. Flera av dem hade träffats på det som idag kallas Högskolan för Scen och Musik. De öppnade eget för att skapa en plats och ett sammanhang för ny musik, särskilt ny elektronisk musik. Ett anspråkslöst namn valdes: GEIGER (”Gothenburg Electro-acoustic Institute for Grants, Events and Research”).

Varje stavelse i den akronymen har kanske inte förverkligats ännu, men det har blivit en massa konserter genom åren med musik och ljudkonst som annars aldrig hade kunnat upplevas i Göteborg. Och många maskiner, förstås, men aldrig tidigare en hel festival på det temat. Med reservation för eventuella förändringar.

Information

Här kan du läsa mer.