Part of the Labyrinth blir en kontextspecifik utställning vävd mellan i huvudsak fyra olika platser i Göteborg. Varje plats är i sig exempel på hur liv och samhälle sedan moderniteten organiserats genom olika former av separation, distans och binära tankesätt.

I utställningen används historien och sammanhanget kring varje enskild utställningsplats som tematiska utgångspunkter, från Röda Sten Konsthalls industrihistoriska förflutna till Göteborgs Naturhistoriska Museums samlingar och den modernistiska estetiken på Göteborgs konsthall, samt Franska tomtens komplicerade historia.

2019 blir även startpunkten för GIBCAs arbete med Franska tomten (nuvarande Packhusplatsen 4), som Gustav III år 1784 bytte mot den västindiska ön Saint-Barthélemy i ett handelsavtal med Frankrike. På tomten i Göteborgs hamn ligger idag Transatlantiska Rederiets tidigare huvudkontor, flankerat av Hovrätten för Västra Sverige. Under tre år till och med 2021 kommer konstnärer och andra röster att bjudas in för att relatera till de historiska lager som kopplar samman den forna svenska slavhandelskolonin Saint-Barthélemy med Göteborgs hamn, liksom kopplingar mellan handel och orättvisa mer generellt, och arvet efter kolonialismens, industrins och miljöförstöringens sammanflätade historier.

Att sammanföra dessa platser inom ett gemensamt ramverk riktar också uppmärksamheten till hur de på olika sätt hänger ihop och är del av samma historia. Genom konstverken knyts narrativa trådar mellan biennalens och stadens olika delar, vilket möjliggör mångbottnade och ibland motsägelsefulla ingångar till frågor om till exempel relationen mellan ekonomi och miljö, eller samspelet mellan mänskliga och icke-mänskliga sätt att se på världen.

GIBCA har bjudit in en och samma curator, Lisa Rosendahl, för att tillsammans med denna skapa både GIBCA 2019 och GIBCA 2021. De kommande två upplagorna kommer vara fristående men också sammanlänkas genom tematik, samarbeten och konstnärlig forskning. 

Till GIBCA ansluts det regionala konstlivet genom satellitprogrammet GIBCA Extended. Tillsammans med biennalen utgör detta Sveriges största samtidskonsthändelse. 

Röda Sten Konsthall är huvudman för utställningen.
Läs mer om GIBCA här 
Öppettider för alla GIBCA:s arenor hittar du här 

Medverkande konstnärer
Elena Aitzkoa
Özlem Altin
Henrik Andersson
Ibon Aranberri
Sissel M. Bergh
Hannah Black
Black Quantum Futurism
Liv Bugge
Paolo Cirio
Kajsa Dahlberg
Cian Dayrit
Michelle Dizon
Sean Dockray
Åsa Elzén
Annika Eriksson
Ayesha Hameed
Tamara Henderson
Rachel de Joode
Hanna Kolenovic
Susanne Kriemann
Kent Lindfors
Antonia Low
Rikke Luther
Eric Magassa
Ohlsson/Dit-Cilinn
Doireann O’Malley
Oliver Ressler
Lorenzo Sandoval
Pia Sandström
Lina Selander & Oscar Mangione
Knud Stampe
Ayatgali Tuleubek

Information

Här kan du läsa mer.