Det märkliga är att yrkeskunskapen levde kvar och maskinerna hölls igång så länge, trots att världen runt omkring förändrades.

Produktionen upphörde i november 1977. Personalen stängde av maskinerna och gick hem, och precis så som fabriken såg ut då, ser den ut idag.

Fabriken är numera ett arbetslivsmuseum som drivs av Föreningen Göteborgs Remfabrik. Föreningens medlemmar strävar efter upprätthålla kunskaperna om hur maskinerna används och tillverkar produkter som säljs i museibutiken. Detta är ett levande museum där maskinerna fortfarande fungerar och används. Ett museum där det alltid händer något!

Under 2010 flyttades fyra spetsmaskiner från spetsmuseet i Gingri utanför Borås, till Remfabriken. Där fortsätter man nu att tillverka ett hundratal olika spetsar.

Göteborgs Remfabrik erbjuder också en sinnespromenad för barnfamiljer. Där leds man till fem roliga uppgifter utplacerade i fabriken. Sinnespromenaden kan göras närsomhelst under fabrikens öppethållande och den är gratis. Passar familjer med barn cirka 5-11 år.

För öppettider och guidade visningar se Göteborgs Remfabriks hemsida

Kontakt

Adress: Åvägen 15
Hållplats: Ullevi Södra
Telefonnummer: +46 (0)733 291535
E-post: info@remfabriken.se
Hemsida: http://remfabriken.se/