Museet består av två delar, dels en utställning med informationstavlor och dels en guidad tur i vagnhallen. Information ges om vagnarna, taxans och biljetternas historia, uniformer från äldre tider och filmer, bland annat från trådbussarnas sista år. Dessutom finns en spårvagnssimulator byggd kring ett riktigt förarbord från en vagn som byggdes i slutet av 1950-talet.

I vagnhallen visas spårvagnar från olika tider som berättar om vagnarnas och spårvägens historia. Allt ifrån den enda bevarade hästspårvagnen till vagnarna som gick på Angeredsbanan från 1969 och framåt. Vagnhallen är byggd 1930 och får inte förväxlas med Spårvägens nyare vagnhall som ligger i närheten. För information om eventuella ändrade öppettider vid större helger och andra evenemang hänvisas till hemsidan.

Kontakt

Adress: J Sigfrid Edströms Gata 2
Hållplats: Vagnhallen Gårda
E-post: museum@ringlinien.org
Hemsida: http://www.ringlinien.org