Under en intensiv höstvecka bjuder Gothenburg design festival för tredje gången in allmänheten att utforska design, konsthantverk, konst, mode och arkitektur.

gothenburg_design_festival_textbild.jpg
Festivalen sprider ut sig runt om i Göteborg som ett mobilt laboratorium där deltagarna tillsammans undersöker vad design är, om den är viktig och i så fall varför och för vem. Genom workshops, föreläsningar, utställningar och det oväntade initierar festivalen en bred, nyfiken och publik diskussion om hållbar utveckling och framtidens design, form, arkitektur och konsthantverk. I samarbete med inbjudna skolor, kulturinstitutioner, studenter, alumner, personal samt lokala och internationella utövare vrider och vänder årets festivalprogram på kunskapsområden och uppmuntrar dig att se, tänka, skapa och reflektera.

Gothenburg Design Festival drivs av HDK – Högskolan för design och konsthantverk – och är en kunskapsdriven publik plattform för utbyte, konstnärliga experiment och gemensamt lärande.

Alla aktiviteter under Gothenburg Design Festival är kostnadsfria och öppna för deltagande.

Information

Här kan du läsa mer.