Hennes Romans för cello och piano blev så omtyckt vid uruppförandet 1893 att den fick tas om en gång till – budskapet gick fram! För den djupt religiöse estländaren Arvo Pärt är musiken ett andligt uttryck som berör människor starkt över hela världen. Hans suggestiva musik går rakt in i hjärtat, både i Fratres (munkbröderna) och den illusoriska Spiegel im Spiegel.

Program
Beach Romans för violin och piano Op 23
Pärt Spiegel im Spiegel

Medverkande
Daina Mateikaite violin
Simon Smith piano

Inspelad för GSOplay 2 april 2020.

Information

Här kan du läsa mer.