I Myter får både violin och piano ge uttryck för alla sina klangnyanser, från mildaste närmanden till längtande förklaringar. Stycket är inspirerat av tre figurer i den grekiska antiken: nymfen Aretusa, den självupptagne Narcissus och kvinnojägaren Pan.

Program
Szymanowski Myter, tre poem för violin och piano Op 30
Szymanowski Aretusas källa
Szymanowski Narcissus
Szymanowski Pan och dryaderna

Medverkande
Daina Mateikaite violin
Simon Smith piano

Inspelad för GSOplay 2 april 2020.

Information

Här kan du läsa mer.