Här får du promenera nästan var du vill, tälta en kväll och ta ett dopp i en sjö.  I Sverige kan vi tacka allemansrätten för att vi kan komma så nära naturen. Att ha dessa rättigheter innebär självklart också vissa skyldigheter. Vi tar ansvar för natur- och djurliv och visar hänsyn mot markägare och andra besökare. Tänk också på att allemansrätten inte gäller i naturskyddsområde.

Credit: Johannes Berner

Vi har tagit hjälp av Naturvårdsverkets guide och samlat några vanliga frågor om allemansrätten för att hjälpa dig om vad som gäller när du ger dig ut i naturen. Du kan läsa hela deras guide på deras webbplats här.

Vad gäller vid camping?

Du får gärna tälta några dygn i naturen. Tänk på att välja tältplats där risken att du stör någon är så liten som möjlig. Självklart plockar du med dig allt skräp från platsen. Om du vill elda och grilla korv så får du det. Tänk bara på att inte elda när det råder eldningsförbud, inte elda direkt på eller alldeles intill berghällar då dessa tar skada av det. Glöm inte heller att släcka elden ordentligt och lämna inga spår efter elden i form av eldstad eller liknande.

Credit: Happy Visuals

Får jag plocka bär och kvistar?

Du får gärna plocka bär, blommor svamp och kvistar från marken. Tänk på att en del växter kan vara fridlysta och att de därmed inte får plockas. Dra heller inte av grenar och kvistar från växande träd då det riskerar att skada träden.

Vuxen och barn fiskar i en insjö.
Credit: Frida Winter

Får jag fiska?

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Du får dock fiska fritt med handredskap längs kusterna och i Sveriges fem största sjöar, Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. För fiske i andra sjöar krävs tillstånd.

Får min hund följa med i naturen?

Absolut. Hundar är välkomna, tänk bara på att din hund inte får springa löst under perioden 1 mars till 20 augusti, då naturlivet är känsligt. Kopplingstvång kan även förekomma lokalt under andra perioder på året, och du har alltid ansvar för att din hund inte skadar eller stör varken djurliv eller andra människor.

Får jag bada eller åka ut med båt?

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Den innebär att du får bada vid stränder, åka båt och förtöja nästan överallt. Tänk på att du inte får förtöja eller gå iland vid en tomt eller annat ställe där det råder särskilt tillträdesförbud, till exempel för att skydda sälar eller annat djurliv.

Får jag köra fyrhjuling eller annat motorfordon i naturen?

Allemansrätten gäller inte för motoriserade fordon. Det är förbjudet att framföra bil, MC, moped och andra fordon på barmark i terrängen. Detta gäller även för husbilar och husvagnar.

Får jag cykla då?

Det går bra. Var bara vaksam på var du cyklar så att du inte ger dig ut på motionsslingor, skidspår eller orsakar markskador på känslig terräng.

Sammanfattningsvis, dra nytta av all den frihet allemansrätten ger och njut av vår vackra och varierande natur i och runt om Göteborg, men tänk på att ta hänsyn till naturen och till andra.